תגית: בריאות

 • בלה, לה לב

  פלינדרומים כמקשה אחת בלה – תום לה יחד יִדו אבנים (רגימה) ותלחם בלה (תצֻיד, תחֻמש) תום יעף, תום ישן הלקה בלב? הקלה: נשימות, פעימות שמחת-דיצת הלב מחלתו ה’ מיגר (מי נבא?) ודי דֶחי הלמוּת הלב. *** פלינדרום בשורות מני נם ישן שי בלה חולמת מלוח הלב יקימם מיקי רועי יעור. ואלו שמות

 • תורי, חבל על בחירות

  קרב: לחם במח”ל ברק. *** צרם, לוקה קול מרצ. *** מכוניתו של ד”ר אפרים סנה הוצתה ליד ביתו שורף לרכב, יבכר לפרוש אפרים סנה? לחם במחלה. נס. מי רפא?

 • מום לא למו”מ

  הלב בלה מום בלב אֻבחן (היה נחבא) פרץ, חיבל בלב. לבי”ח צרף אשתו ותשא המשאבה באשמה.

 • אח, איזה אח!

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות טובות ידיה, חמות קיבלתי חום אח, אני מסיק שכואב הלב שנשבר הלב לאחות קורא לאחות הלב שנשבר הלב שכואב מסיק אני אח חום קיבלתי חמות – ידיה טובות.

 • נושיע מעישון

  מחניק בטיפוס ולי פן פילוסופי. טבק ינחם.

 • דוב

  מסידרת חיות הרי בסתו עם שמח, דב מבדח. משמעות סבירה. *** שב דוב לחצר ארץ חלב ודבש. *** רופא בודק דוב אפור. *** בודה ופל פו הדוב. ** דובי אבד, באיבוד דוב אבוד בודד דוב. *** דב אבד דב לבד.

 • הלחם האיש בשיא המחלה?!

  פחדי נורא, לשיא עִקש מתרפא?! נֻטר סבל עד תום גוף, לפוג! מות, דע, לב! סרטן! אפר. תם, שקע איש לארון ידחף.

 • סם

  פלינדרומים בשורות מי מסר סמים? הסוחר, חוסה מסתיר ברית סם – מסתור לרות סם תורך, רות האיצי ביציאה! *** קלקל חג, חלקלק מדרון. תום מסלול תלול, סם מוֶּת – נורדם נורד ממסלול תלול (סם = מדרון). *** סם כמס תחת התחת משחיר סם, מסריח שם מסריח מחיר סם. *** נבל נתן “לבן” נבל מִסם “לבן”,…