תגית: התחלה וסוף

 • בא כאב

  בא כריש טֶרף דחף פנימה מלוע עברה צוָחה חוצה רבע עולם ה’ מינף פחד פרט שיר כאב.

 • סוף סוף סוף

  שפן הלוחש יתפוס בסוף תיש חולה נפש. *** לסוף הציר ריצה פוסל. *** פוסק רות בראשית תור. “הפוך!”, תור פוסק, סוף רות כופה. רות תישאר בתור. *** מת: חנק. רפה. הפרק נחתם. *** מוצה, פוסק – סוף הצום. *** מוחק סוף, פוסק חום. *** טוב בוטל סחר בסמים סבר. חסל! טוב. *** בוטל רֹע לב…

 • אל שואה או שלא

  שירים פלינדרומים תמלא תודעה עדות אלמת פרוֹט פוֹרט מי מת השמות רכוֹז רוּכזו נטש, ברח האור צורחת חומה שִגרה עדות אל-מת תִּמלא תודעה רגש המוח תחרוץ רואה חרב שטן וזכוֹר זוֹכר: תום שה תמים – טרוֹף טוֹרף. *** פורש אל, הלא שרוף?! לא מתחבט נאצי נקם בכם שמים שם כבמקני צאן טבח תם אל. ***…

 • עשר אצבעות לי יש

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות אני שואף קדימה אתה – לגלגול הבא אני מחזיק אצבעות חשיש “אצבעות” מחזיק אני הבא ל”גלגול” אתה? קדימה! שואף אני.

 • הקיזו מוזיקה

  “דוֹ” – שוד הרג – “רֶה” תו “מִי” – מות.

 • משה רבנו, נבר השם

  מסידרת קונוטציה מקראית מי-גשם הניב עב נהרות קלח השם ישקה מעל רקיע דוֹם, חת אל מנהיג דחף בהר סיני עשרה חוקים לאל לא למיקוח הרשע יניס רהב פחד-גיהנֹם “לא תחמוד” – עיקר לעם הקֹשי משה חלק תורה נבע בינה, מֻשגים. *** משה: “מחריד! די! רחם השם!” משה קצב

 • השם הוא: השם

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות התחלה. אל חוזר בו סוף כל דבר סוף הדרך – צרה לו פינה המקום מקום המקום: פינה לו צרה הדרך סוף דבר כל סוף בו חוזר אל ההתחלה. *** המוות עלי גדול, אלוהים אינני נכון אל סופי לא, זה לא סופי, אל, נכון? אינני? אלוהים גדול “עלי” המוות. ***…

 • ירושה

  לפי הסכם מאה אלף דרוש? מיליון בש”ח המחיר המוצע. ברי למי הנכס שייך. תוריש רכושה, בית חונך. כנוח תיבה שוכר (שירות) כי יש סכנה: ים לי רב, עצום. הריחֵם ה’? חש בנוּי לים, שורד – פלא! האם מִכסה יפֹּל? *** נוּס ירא דת מנוה, קן, בית! שרי: “ירשתי בנק, הון מתד אריסון”. *** תוריש תנשמת…

 • ארסי סיסרא

  “תם הקרב!”, צָוַח משפיע ארס יספוג חלב רב לח גוף סיסרא עיף שם מחוץ ברקה. מת.

 • די, מיד!

  מסידרת חרוזים דַי, רחם! יכביד דַי, משה! מכחיד דַי! מת לתמיד דַי! חכם השמיד דַי! בכי מחריד. *** די! ספי ימריד די! רפי יפריד די! רמי יפסיד. *** דַי לחֹם, אל! דֵי קר – מרקיד, לא מחליד. *** די! פס האיש. נשיא הספיד. *** די לסם! מסליד.