תגית: זמן

 • לרגל הפלינדרום

  ברגל גרב הקיץ הציקה מִתֹך כתם שמש צל יחף חילץ. *** פגם במגף הליכה (מאה מ’) האם הכילה? עקב וקרסול שלו סרקו. בקע.

 • בערב שירה הר ישב רעב

  הציץ מבעד אשנב אתמול בערב שירה גלש איש רוח צפונה בערב שירה הזה הרי שבר עב הנוף צחור שיא שלג הר ישב רעב – לוֹ מתאבן שאדע במציצה.

 • נמזג זמן

  לשבת, ישיש, בשישי תבשל. *** שש וחמש. בֻּצעה הליכה (מתוח הגֵו, תפוס). סוף תוגה חותם ה’, כילה העצב. שמח ושש. *** רצינו שש, אולם השעה חמש (עבר ארבע). שמח ה’ עשה, מלוא ששון יצר. *** די בה שעת בדידותו, די! דֹב, תעשה ביד! *** נם זה רבע שעה עש. עבר הזמן. *** תשע תם, עשר…

 • פרפר רפרף

  מסידרת חיות שיר פלינדרומי לקפוץ לצוף קל ——————- רפרף כחול הכנף ססגוני עף עינוג סס: פנכה לו-חך פרפר. *** משפטים פלינדרומים נם זה רבע שעה עש. עבר הזמן. פוצה מעט הפה, טעם הצוף. העש מול שמים שלום עשה.  “הי סס, בוא!” (אובססיה). סס לא שש אל סס. יחפוץ בצוף חי.

 • ישישי

  לשבת ישיש, בשישי תבשל. *** ישיש נפל ואבד ב”אולפן שישי”.

 • מימש ה’ עולם מלוע השמים (363 מילים, 1,331 אותיות)

  שמש תדע אִם הרצון שתישאר לחות יִוָצר. פוסק חום? פוסק סוף האל. לאה, פוסק סוף. מוחק סוף רצוי. תוּחל ראשית, שנוצרה מא’ עד ת’: שמש… שמש תדע אִם הרצון שתישאר לחות יִוָצר. פוסק חום? פוסק סוף האל, שׂח: “לֵך, סתיו!” – פוגש תום (ידוע סוֹפה – עונת מעבר). קר, עין הרקיע לחה, קורי חֹרף משפשף…