תגית: חגים ומועדים

 • זֶכר מרֻכז

  רֹך, זיו בך הוד, חן, רֹן, חדוה כבו. יזכֹּר

 • עצמאות

  תו אֹמץ על עצמאות היה נכון! כשמולי שונא לעצמאות זו עת ליד גיבור קרב עבר קרוב יגדיל תעוזתו אׂמץ על-אנושי לוֹ משכָּן וכן היה *** חותֵם ראשית. בוקע רֹבד עצמאי, לצאת “מת” אצלי אמצע דבר. עקוב! תישאר מתוח! *** תוּאם צער – מגן לִבנו נבל, נגמר. עצמאות. *** אלף עד תו. אמצע. עצמאות דע, פלא! ***…

 • שבועות

  חלב – עבר עתו, עובש צימח, החמיץ שבועות. ערב, עב לח. *** הספירה, 7 * 7, הרי פסה. *** תורה לי. גמר מגילה. רות. *** זעו בתורם רות, בועז. *** תיקון הלילה, נוקית?! *** ליל גבינה הניב גליל.

 • חג אביב יבֹא? גח!

  שיר פלינדרומי ה’ ערף ראשי חצר מלוכה כולם רצח ישאר פרעה. *** שֻלחן ערוך. ספור הגדה. בולע עוד מרור. מדוע עלוב הדג הרופס?! כורע, נחלש. *** משפטים פלינדרומים רשע, תם: מכֹּח בינה שרכש ושכר שהניב, חכם מתעשר. *** תותיר כרפס? ספר כריתות! *** מין בה עבר, ארבעה בנים. *** כל דור ודור – ורוד לך! *** בן זומא…

 • מוצה הצום

  משפטים פלינדרומים על רעב הצם אל מחל? נאכל כאן לחם, לא מצה; בער לֹע. *** הרף! הרף! ינוח מצומו, צמחוני? פרה-פרה. *** הצמא, הרעב: “הצום מוצה”. בערה אֻמצה. *** גופי, דע, מצטמק. בלב קמט. צם עד יפוג. *** מצטהל איש, בחֹם שמח, בשיא-להט צם. *** מוציא לשתות, נאכל כאן תות, שלא יצום. *** לצום תחת…

 • חג שמח

  כוכב רוחץ שוב לבנה מקרוב רואה תוי ליל חג שמח לחמש גחליליות האור בורק מהן בלבוש צחור בכוך.

 • סם

  פלינדרומים בשורות מי מסר סמים? הסוחר, חוסה מסתיר ברית סם – מסתור לרות סם תורך, רות האיצי ביציאה! *** קלקל חג, חלקלק מדרון. תום מסלול תלול, סם מוֶּת – נורדם נורד ממסלול תלול (סם = מדרון). *** סם כמס תחת התחת משחיר סם, מסריח שם מסריח מחיר סם. *** נבל נתן “לבן” נבל מִסם “לבן”,…