תגית: חיות

 • בא כאב

  בא כריש טֶרף דחף פנימה מלוע עברה צוָחה חוצה רבע עולם ה’ מינף פחד פרט שיר כאב.

 • אונס

  שיר פלינדרומי רצון-דחף מילא סקס הפך יעד-שיא “תתעלסי!” נבל בני סלע, תת-איש דעי: כפה סקס אלים פחד נוצר. *** משפטים פלינדרומים פולשן יפני משרד הפך, סקס כפה, דרש מין. פין שלוף. *** עצוב: סוּני אהבה. בה אינוס בוצע. *** משה, נָעם לך, למען השם?! *** הדופק סנאי יאנֹס קִפודה. (גרסה ארוכה: הטוָּס דופק פשפש, סנאי…

 • תל אביב

  משפטים פלינדרומים “מעליב!” שביר בעל דחוי, מבליט רגש. תל-אביב: “אל תשגר טיל במיוחד לעברי, בשביל עם”. *** חירב בית. נראה את חצר הרצח, ת”א. האר נתיב בריחה! *** מי רעה? ת”א. יפחד. תל-אביב, אל תדחפי את הערים! *** ביב אל תיבשו, תלכו אל אוכל, תושבי תל אביב! *** מורָד בחצר תל אביב: ביב. אל תרצח בדרום!…

 • משפטים פלינדרומים שהגימטריה של כל מילה בהן פלינדרומית

  (בסוגריים הגימטריה של המילים במשפט בהתאמה) קפא לובן האור, שלג מֻשג, גשם גלש, רואה נבוּל אֹפק (181, 88, 212, 333, 343, 343, 333, 212, 88, 181). *** רכב הסוס, תחת סוסה בכר (222, 121, 808, 121, 222). * פלינדרום זה כולל הומוגרפים, ויכול להיקרא במספר אופנים שונים. **** השמח ושש? ששו חמִשה (353, 606, 606,…

 • פלינדרומים צה”ליים

  פיל חיל יחליף? להצליף בפיל, צה”ל. *** להצמיח “תותחים”, צה”ל להצמיח מומחים, צה”ל. *** מזימה רקח: להצפין סם מורעל. חילץ, הצליח לערום, מסניף. צה”ל חקר המיזם. *** פחדוֹ לשיא – בצה”ל הבן, אבא נבהל. הצבא יש לו דחף. *** מודיעין: “עין צה”ל להצניע!” ניע יִדום. *** להציע רופא? לכלא פורעי צה”ל. *** להצחין מריח חי”ר,…

 • בץ הצב

  משפט פלינדרומי בצדדי העיר הריע: “הידד, צב!” *** פלינדרום בשורות שריונ(צב)אי בצה”ל הבן – כל אבא לכן נבהל. הצב שריונו ירש.

 • פלינדרומים משיבי נפש (שפן)

  מסידרת חיות הבולע החולד שפן? נפש דלוחה, עלובה. *** גֹעל נפש: שף נרמס. מר נפש שף נלעג. *** שפן הלוחם בעב”ם חולה נפש. *** “שפן”, יחפש פחי נפש. *** בלחץ נפשי שפן צח-לב. *** חרב נפש “שפן”, ברח. *** שפן טוב חבוט-נפש. *** פלינדרום בשורות הארי: “נפש שפן יְראה” שפן: “הפיל יפה נפש” הפיל ותחש: “חתול יפה”…

 • חג אביב יבֹא? גח!

  שיר פלינדרומי ה’ ערף ראשי חצר מלוכה כולם רצח ישאר פרעה. *** שֻלחן ערוך. ספור הגדה. בולע עוד מרור. מדוע עלוב הדג הרופס?! כורע, נחלש. *** משפטים פלינדרומים רשע, תם: מכֹּח בינה שרכש ושכר שהניב, חכם מתעשר. *** תותיר כרפס? ספר כריתות! *** מין בה עבר, ארבעה בנים. *** כל דור ודור – ורוד לך! *** בן זומא…

 • פלינדרומים חטופים

  בא כריש גדול, לֹע בלע לו דג. שיר כאב בתוכו כותב שבוי: “מציקה עזה, מים!” הזעה. קיץ. מיובש. שלח טיל שליט חלש דֶמע מקיז חיל, יחזיק מעמד? רואה הבכי, בשבי כבה האור זועה היא. איה העוז? רוב: “גלעד ידע לגבור” רה”מ צל-חיל יחלץ? מהר! *** היחיה אלדד? לא. *** נורה רון?

 • שריון צב(אי)

  בצו הוצב בצבא, דאב צב שרט טר”ש שריונו ירש.