תגית: טבע

 • סוּפה, פוס!

  משפטים פלינדרומים לב סערה – רׂע ספוג, גוף סערה – רֹע, סבל. *** די מותק סופה, פוסקת ומיד. *** השתק סוּפה! פוסקת, שָה. *** הרֹע סללו, חולל סערה.

 • מי גלש בשלגים?

  שירים פלינדרומים בערב שירה גלש איש רוח צפונה בערב שירה הר ישבּׂר עב הנוף צחור שיא שלג הר ישב רעב. *** שיר פלינדרומי שכל מילה בו פלינדרומית בגימטריה קפא לובן האור שלג גלש רואה נבוּל אֹפק. (181, 88, 212, 333, 333, 212, 88, 181). *** משפטים פלינדרומים קר באי – לפה דחפה שלגון נערה. דעי: קרב […]

 • משפטים פלינדרומים שהגימטריה של כל מילה בהן פלינדרומית

  (בסוגריים הגימטריה של המילים במשפט בהתאמה) קפא לובן האור, שלג מֻשג, גשם גלש, רואה נבוּל אֹפק (181, 88, 212, 333, 343, 343, 333, 212, 88, 181). *** רכב הסוס, תחת סוסה בכר (222, 121, 808, 121, 222). * פלינדרום זה כולל הומוגרפים, ויכול להיקרא במספר אופנים שונים. **** השמח ושש? ששו חמִשה (353, 606, 606, […]

 • שִעור רועש

  רואה הפנים: חִור תוצאת עמידה שִעור: עבור לכריעה נואש משאון העיר כל רובע רועש הד ים, עת אצות רוח מינפה האור.

 • רעש

  רִגוש ממגבר, מֹח הכֹּח מלהקה צורך, רעש מגניב. ליל ילבין, גם שערך. רוץ! הקהל מחכה, חֹם רב גם משוגר. *** ישאר הרעש. הם: “האיצי ביציאה מהשער הראשי”. *** שער שמים. לב רעם אל לא מערבל, מימש רעש. *** רוח אל תחת צולף. מי שחרר?! חשים פלוץ. תחת לאחור. *** עקב ה’: עיקר רעש בשער רקיע […]

 • נוי לעב, כוכב עליון

  הביטה העין: כוכב למד מוזיקה לחן קולח בשמים מימש בחלוק נחל הקיזו מדם לבך וכניעה הטיבה.

 • משה רבנו, נבר השם

  מסידרת קונוטציה מקראית מי-גשם הניב עב נהרות קלח השם ישקה מעל רקיע דוֹם, חת אל מנהיג דחף בהר סיני עשרה חוקים לאל לא למיקוח הרשע יניס רהב פחד-גיהנֹם “לא תחמוד” – עיקר לעם הקֹשי משה חלק תורה נבע בינה, מֻשגים. *** משה: “מחריד! די! רחם השם!” משה קצב

 • טיל שליט

  שיר פלינדרומי רֹע פעל. תום מי יחליט?! השליט. מינף לעג פליט שיא הפחד טיל בי יבליט. דחף האיש טיל פגע לפנים טיל שהֵטיל חיים. מות לֹע פער. *** משפטים פלינדרומים טיל שידחף בקנה (לא אל הנקב) פחד ישליט. *** “טיל קסאם נמאס!” – קליט?! *** רצוי הטיל, שליטה יוצר. *** ליטאי בנה, נביא טיל. *** […]

 • על

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות טרף-קל, הטורף עליו חלש. חלש – עליו הטורף. קל-טרף. *** החזה ‘על הפנים’, ‘יורדים’ הפנים על החזה. *** ישראל על שלום גמר, שלום על ישראל. *** אף-על-פי-כן פי על אף.

 • אופק שמש קפוא

  מסידרת חרוזים ומסידרת קונוטציות מקראיות מנהיג רצון-אל מימש לא פחד מקרן שמש מינף עוז: “לא לנוע בגבעון! לא לזוע” פנים שמש נרקם דחף אל שמים, לא נוצר גיהנֹם.