תגית: יחסים

 • די ביד

  ידי בידי – לי די בידי. **** ידי משגרת רגש מידי. **** ידי לבד עד בלי די.

 • זוגי קן חם ומחנק יגוז

  השם אל האופק הביט הטיב ה’ רוח אפי עצב הלך, מחנק יגוז מיען נשיאת חן כוכב ישאר מורם למרום ראשי בכוך נחת, אִישן נעים, זוגי קן חם כלה בצעיף אחור הביטה טיבה – קפואה, לא מָשה.

 • הקשת מענן נֹעם תשקה

  שיר פלינדרומי הנדע מִגל חמדה? הנהן קר המזג רואה נֵד עֹנג הנוי בא הקשת מענן נֹעם תשקה אביונה. גן עדן האורגזמה רק נהנה הד: מֹח לגם עדנה. *** קטעים ומשפטים פלינדרומיים הרֹע סללו חמי-מזג. רואה שיא הרגש ששגרה אישה – אורגזמי, מחולל סערה. *** פיל זין מרח, קדח פיל חם-המזג. רואה האורגזמה, מחליף חדק. חרמן…

 • הרע: “ערה?”

  ערה. די קפה! “ראי בחור, הביני סיכון וכיס יניב הרוח”, ביאר הפקיד הרע. *** הרעיד הרעם מערה. די! ערה. *** הרעב לסקס / לב: “ערה?” *** ערה? רצית יצר הרע? *** ערה? לילה רע. *** הרעם: “ערה?” *** ערה? יהיה רע. *** “ערה?” זה רע.