תגית: ילדים

 • הילד גדליה

  ישן היה הילד גדליה, חלם. מי היה? כֻּלָּם היה הילד גדליה: היה רכס, היה בורק, קפוא; היה דשא, היה לפת, היה צומח; היה פושטק, היה נבל; היה רוח, מים, שלג, שמש, גל, שמים; חִוֵּר היה, לבן היה; קטשופ היה, חמוץ היה, תפל היה;אשד היה, אופק קרוב היה, סכר היה; הילד גדליה היה מלך, היה ים,…

 • חג אביב יבֹא? גח!

  שיר פלינדרומי ה’ ערף ראשי חצר מלוכה כולם רצח ישאר פרעה. *** שֻלחן ערוך. ספור הגדה. בולע עוד מרור. מדוע עלוב הדג הרופס?! כורע, נחלש. *** משפטים פלינדרומים רשע, תם: מכֹּח בינה שרכש ושכר שהניב, חכם מתעשר. *** תותיר כרפס? ספר כריתות! *** מין בה עבר, ארבעה בנים. *** כל דור ודור – ורוד לך! *** בן זומא…

 • אדם וחוה

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות ומסידרת קונוטציות מקראיות החתיכה החסרה היא?! יצאה ממנו נפרדת חוה אדם איננו שלם עימה שלם איננו אדם – חוה נפרדת ממנו יצאה היא החסרה החתיכה?! *** בעולם חדש אדם ידע לעשות חיים חוה את חוה חיים לעשות ידע אדם חדש בעולם.

 • עמד ודמע

  ילדה אלימה עמד הילד, דמע בזה הזב עמד דלי?! הדמעה מילאה דלי.

 • ואלו שמות

  מה שמות הילדים? יש מענה: נֹעם, שימי, דליה, תום, שֹהם. *** תום: “לשה לילך, היפהפיה. כליל השלמות”. *** מגיש קובלנה ישי, הנ”ל בוק. שי גם. *** מירב תרמֹז: איה היא זמרת ברים. *** דב את נטע מכה, כמעט נתאבד. *** רום: “גל, תור רות לגמור”. *** מי הרשים? עמי, שרה, ים. *** מירז, נוי, גל…

 • שר גרש

  1.08.10 – הממשלה החליטה: 400 ילדים יגורשו מישראל 26.8.11 – אופק בת ה-4, שנולדה ולמדה בישראל, גורשה ממנה, הפעם באופן סופי מעליב: גירוש ארבע מאות מתואם (עבר אִשור), יגביל עם הַנִתנה רשותו, שר? מעל לעם תחת ידי ישי נופץ מצפון ידע שר הפנים מי נֻפה. “רשע, די!” שר גרש חלש שלח החוצה. צוחה: “אלי, לא!”…

 • חתול

  מסידרת חיות בן זכר רך זנב תור חתול סיאמי רך זנב – תורם עתה הקול – לילל לעת התעלל ליל (לוקה התעמרות) בן זכר ימאיס לו תחרות. *** לוּ תחש קיבל (כשכש, נדחף, מפחד נשך), שכל ביקש חתול. *** כביסה לתלות! חתול תלה, סיבך. *** מי לו תחביב חביב – חתולים? *** התעמלות, חתול, מעתה! *** פלינדרום…