תגית: כסף

 • ירושה

  לפי הסכם מאה אלף דרוש? מיליון בש”ח המחיר המוצע. ברי למי הנכס שייך. תוריש רכושה, בית חונך. כנוח תיבה שוכר (שירות) כי יש סכנה: ים לי רב, עצום. הריחֵם ה’? חש בנוּי לים, שורד – פלא! האם מִכסה יפֹּל? *** נוּס ירא דת מנוה, קן, בית! שרי: “ירשתי בנק, הון מתד אריסון”. *** תוריש תנשמת…

 • חוכמה רבה

  רשע, תם: מִכֹּח בינה שרכש ושכר שהניב, חכם מתעשר. *** סייג לחוכמה להם כוח לגייס. *** ראשית חוכמה מכוח תישאר. *** נוצרה חוכמה מכוח הרצון. *** עדי – בינתו תניב ידע. *** מכחיש שֶשי חכם.

 • המבול חונק, נוח – לו במה

  שיר פלינדרומי סוּרה אל התיבה ברח, נוּע! גשמי מבול ובמים שגעון חרב הבית הלא הרוס?

 • די, מיד!

  מסידרת חרוזים דַי, רחם! יכביד דַי, משה! מכחיד דַי! מת לתמיד דַי! חכם השמיד דַי! בכי מחריד. *** די! ספי ימריד די! רפי יפריד די! רמי יפסיד. *** דַי לחֹם, אל! דֵי קר – מרקיד, לא מחליד. *** די! פס האיש. נשיא הספיד. *** די לסם! מסליד.

 • תנין

  מסידרת חיות חש האם יטרֹף תנין. תפרטי מאה ש”ח. *** מג מתאו חילץ תנין. תצליחו אתם גם. *** על הסף תנין תפס הלֹע. *** נתעב תנין, תבע תן.

 • הכלכלה לכלכה

  התעצם, צמח מעט פלח שוק יבריח מחיר ביקוש חלף טעם חמצמץ עתה. *** הצפת עד ים מֻשגים כלכליים. מי ילכלך, מי?! גשם-מידע. תפצה! *** תיקון הכלכלה. ידיך ידיה לכלכה. נוקית. *** צף קו העוני? מעל לעם ינוע, הוקפץ.