תגית: מלחמה ושלום

 • זֶכר מרֻכז

  רֹך, זיו בך הוד, חן, רֹן, חדוה כבו. יזכֹּר

 • השיר הפלינדרומי הארוך ביותר בעברית

  הקדמה שיר פלינדרומי מחורז זה, הארוך ביותר בעברית, המבוסס על הסיפור “מות תום“, הפלינדרום הארוך ביותר בעברית בין פברואר 2013 לדצמבר 2021 (ראו התפתחות שיא הפלינדרום הארוך ביותר בעברית), הוא פלינדרום בעל שישה מאפיינים פלינדרומים מספריים: 1. מספר המילים הוא 676 (נכתב גם כמכפלה פלינדרומית של מחלקיו הראשוניים: 2 * 13 * 13 * 2);…

 • נגמ”ש מֵגן? נגמ”ש מֻגן?

  שיר פלינדרומי אל נגמ”ש חיל שלח המג”ד הדגם החלש ליחש. מֻגן? לא! *** משפטים פלינדרומים “אל נגמ”ש!” שֹח. חשש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” פחד חפ”ש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” בוכה כובש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” לופת פולש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” טוב, בוטש. מֻגן? לא! *** “אל נגמ”ש!” דש. מֻגן? לא!…

 • שאי לב: מו”מ בלי אש

  שא עין: ניע אש! שאי לב: מו”מ בלי אש! *** מו”מ תחת מו”מ? מום תחת מום! *** רצה משא ומתן. תם ואשם הצר. *** הפוגת אש?! נשאת גופה. *** די השמדה! דם שהיד. *** פּוּס! די מיד! סוף! *** פלינדרום לפי מילים “מבצע” חיסול החמאס יגיע לקיצו לא ייתכן! לא לקיצו יגיע החמאס. חיסול “מבצע”.

 • שאון מעורר

  שאון מעורר וחם, חוררו עם נואש. *** שאון מעורר, רועם. נואש. *** שאון מעורר ועם נואש. *** שאון מעורר ועמנו אש.

 • “הצל” הלצה

  פלינדרומים בשורות שמאלן הפגין, ניגף הנ”ל אמש שֶמש לצל אני נאלץ לְשַמש. *** משפטים פלינדרומים הנכס לצה”ל “הצל”?! סכנה. *** “הצל” הוזה, זו הלצה?! *** לצה”ל צל, “הצל”.

 • עזה

  שירים פלינדרומים רגש הזעם מעזה שִגר בִּעות – מוח לא נח, צורב משא זֶכר מבטי הרוּג סבל חולל רגש הזעם, החִיל סחף לחלש להציק וחוקי צה”ל שִלח לפח סליחה מעזה שִגר ללוח לב סגור היטב מרֻכז אשַם ברוצח נאלח ומתועב. *** הזעף טוען, עוטף עזה הורג ביתוק עזה – הזעקות ישדרוּה הורס ניתוק עזה – הזעקות…

 • בלה, לה לב

  פלינדרומים כמקשה אחת בלה – תום לה יחד יִדו אבנים (רגימה) ותלחם בלה (תצֻיד, תחֻמש) תום יעף, תום ישן הלקה בלב? הקלה: נשימות, פעימות שמחת-דיצת הלב מחלתו ה’ מיגר (מי נבא?) ודי דֶחי הלמוּת הלב. *** פלינדרום בשורות מני נם ישן שי בלה חולמת מלוח הלב יקימם מיקי רועי יעור. ואלו שמות

 • ירי דו-צדדי (הירי חוזר אלינו בהפוכה)

  ירי.

 • טיל שליט

  שיר פלינדרומי רֹע פעל. תום מי יחליט?! השליט. מינף לעג פליט שיא הפחד טיל בי יבליט. דחף האיש טיל פגע לפנים טיל שהֵטיל חיים. מות לֹע פער. *** משפטים פלינדרומים טיל שידחף בקנה (לא אל הנקב) פחד ישליט. *** “טיל קסאם נמאס!” – קליט?! *** רצוי הטיל, שליטה יוצר. *** ליטאי בנה, נביא טיל. ***…