תגית: נפילה

 • על

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות טרף-קל, הטורף עליו חלש. חלש – עליו הטורף. קל-טרף. *** החזה ‘על הפנים’, ‘יורדים’ הפנים על החזה. *** ישראל על שלום גמר, שלום על ישראל. *** אף-על-פי-כן פי על אף.

 • רע יער

  ידידי תורך לכרות חוטב עץ – הולך לו. הֻצע בִּטוח בַּטוח החוטב רעידה, צעקות, יבבה בביתוק עץ, הד יער מִתֵל עף. הפעלתם פוליסה. סילוף הסכם שמכסה “רמאים!”, יאמר יער עבות תובע רֵעי.

 • לוח כחול

  “כחול עמוק” ניצח את אלוף העולם בשחמט, קספרוב כרצוי ל”עמוק”, קום על יוצרך! בשחמט מחשב בינה הניב: הקרבה בהברקה כפה מהפך טמן מט חכם, מכֹּח סוס פּוֹל, אלוף! קספרוב גִבּור? פסק איש בשיא בשחמט לבד בלט מחשב.

 • מעד עם

  ויזכור מי נפל. לפנים רוך, זיו. לפני נפילה צהל יפני. נפל.  לפיני סם מסין. יִפֹּל.  לפיליפיני פיל יִפֹּל.