תגית: סוף

 • סוף סוף סוף

  שפן הלוחש יתפוס בסוף תיש חולה נפש. *** לסוף הציר ריצה פוסל. *** פוסק רות בראשית תור. “הפוך!”, תור פוסק, סוף רות כופה. רות תישאר בתור. *** מת: חנק. רפה. הפרק נחתם. *** מוצה, פוסק – סוף הצום. *** מוחק סוף, פוסק חום. *** טוב בוטל סחר בסמים סבר. חסל! טוב. *** בוטל רֹע לב…

 • עמד ודמע

  ילדה אלימה עמד הילד, דמע בזה הזב עמד דלי?! הדמעה מילאה דלי.

 • כלב

  מסידרת חיות *** ברחתי בכל הכח, בלכתי בבית כלב חכה לך. בית חרב. *** בִּלבל כלל יפה: כשמן אל מים לא נמשך הפיל לכלבלב. *** נמר בודד בלע לבד דוברמן. *** אוהב לכשכש – כלב הוא. *** מותר כלב. לך, רתום! *** זבוב, לך לכלב ובז! *** צורב לך, כלב? רוץ! *** כשכש. מים. שכשך.…

 • החיים על המתים

  לב ינק, בלע לב קניבל לזלול ז”ל אוהב הוא. *** “לי פורקן הז”ל”, עלז הנקרופיל.

 • די, מיד!

  מסידרת חרוזים דַי, רחם! יכביד דַי, משה! מכחיד דַי! מת לתמיד דַי! חכם השמיד דַי! בכי מחריד. *** די! ספי ימריד די! רפי יפריד די! רמי יפסיד. *** דַי לחֹם, אל! דֵי קר – מרקיד, לא מחליד. *** די! פס האיש. נשיא הספיד. *** די לסם! מסליד.

 • לב חם פועם, עוף מחבל!

  מחבל שִגר נפץ אץ-אץ רכז הביטחון שארב מול שלד יפֻנה מת (חנק רפה בֻּצע האיש פוסק, סוף) שיא העצב הפרק נחתם הנף יד לשלום בראש נוח טיב הזֵכר צאצא צפן רגש לב חם. *** הרעב בלב רוֹגֵש מַצפון משיא שבתוך-תוכי תחל אשת מחבל בחורה פיצוץ, יפה רוחב לב, חֹם תִּשא לחתיכות, כותב, שאיש מנופץ משִגור…

 • רהב יִכּון, אנוכי בהר

  מתי פוגש הצור?! פוחד גוף לח, נוזלת דמעה זב קֹר עצב לזעה טעם מלוח התל כבוש הר כה קוסם צולח מי נפל לפנים? חִלוץ מסוק הכרה שוב כלתה חולם מעט העז לבצע רק בזה עמד תל זונח לפוג דחוף רוצה שגוף יתם.

 • הלחם האיש בשיא המחלה?!

  פחדי נורא, לשיא עִקש מתרפא?! נֻטר סבל עד תום גוף, לפוג! מות, דע, לב! סרטן! אפר. תם, שקע איש לארון ידחף.

 • מסוק לאל קוסם

  אסון ברומניה: מסוק ובו 6 חיילי צה”ל התרסק הטַיָּס יטה הגה טיסה סִיְטה טַיָּס, הסיט מסוק. אל לא קוסם פוסק סוף מלאך המות. בא כאב-תום. הך! אלם רוע סִיֵּם יסעור.

 • סוס

  מסידרת חיות *** העברה: סוס הרבעה. *** העִבְּרהּ סוס הרבעה? *** הרָהוט: “ריסנו הסוסה ונסיר טוהרה” (משפט זה הוא ריבוע קסם פלינדרומי מסדר 5) *** סוס מקרוב יגסוס? סוס גיבור, קם סוס. *** סוס לי, צא אל שמש! לא אציל סוס. *** פלא מפליא: סוס אילף מאלף. *** יְנופה סוס הפוני? *** אי סוס? בסוסיא. ***…