תגית: סלנג

 • עשר אצבעות לי יש

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות אני שואף קדימה אתה – לגלגול הבא אני מחזיק אצבעות חשיש “אצבעות” מחזיק אני הבא ל”גלגול” אתה? קדימה! שואף אני.

 • יחס גורר יחס

  פלינדרומים לפי אותיות יחד? לא, יחד מכלה. סחי היחס, הלך מדחי אל דחי. *** יחס תחת יחס, סחי תחת סחי. *** פלינדרום לפי מילים החזיר לאביו טובה תחת רעה יין בן חומץ ומנגד חומץ בן יין רעה תחת טובה לאביו החזיר.

 • חסר לנו, חסר

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות חתיכה חסרה לי לקחה מליבי פרודה (כימיה יש) חתיכה, פצצה התפוצצה עלי אין השלמה בינינו תהום בינינו השלמה אין עלי התפוצצה פצצה חתיכה (יש כימיה: פרודה) מליבי לקחה לי חסרה חתיכה. *** החתיכה החסרה היא?! יצאה ממנו נפרדת חוה אדם איננו שלם עימה שלם איננו אדם – חוה נפרדת…

 • קפה

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות שחור לי שחור מצפה לנס אך הפוך מקבל קפה הֻפק* קפה מקבל, הפוך אך לנס מצפה שחור לי שחור. * קפה הֻפק – פלינדרום לפי אותיות

 • על

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות טרף-קל, הטורף עליו חלש. חלש – עליו הטורף. קל-טרף. *** החזה ‘על הפנים’, ‘יורדים’ הפנים על החזה. *** ישראל על שלום גמר, שלום על ישראל. *** אף-על-פי-כן פי על אף.

 • השם הוא: השם

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות התחלה. אל חוזר בו סוף כל דבר סוף הדרך – צרה לו פינה המקום מקום המקום: פינה לו צרה הדרך סוף דבר כל סוף בו חוזר אל ההתחלה. *** המוות עלי גדול, אלוהים אינני נכון אל סופי לא, זה לא סופי, אל, נכון? אינני? אלוהים גדול “עלי” המוות. ***…

 • עמד לו, עמד

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות שם זין עליו, לו ירד ממנו התהפך – מין גבר כזה עמד לו הזין לרועץ – הזין לו עמד כזה גבר! מין. התהפך: ממנו ירד לו עליו זין שם.

 • קו

  “מחוק”, לך ל”קו חם”. *** קו תמיכה הכי מתוק. *** ער”ן, לבל נרע. *** קו ישר שיוק. *** רב-קו קבר.

 • סם

  פלינדרומים בשורות מי מסר סמים? הסוחר, חוסה מסתיר ברית סם – מסתור לרות סם תורך, רות האיצי ביציאה! *** קלקל חג, חלקלק מדרון. תום מסלול תלול, סם מוֶּת – נורדם נורד ממסלול תלול (סם = מדרון). *** סם כמס תחת התחת משחיר סם, מסריח שם מסריח מחיר סם. *** נבל נתן “לבן” נבל מִסם “לבן”,…

 • פלינדרום מגניב

  1. הבִּעוּת רציני: מיריב גנב בן-גביר ימין, יצר תועבה. 2. לוקה בן-גביר, חמום ומחריב, גנב הקול. 3. הבין גם קורבן: גנב בן-גנב רוקם גניבה. 4. הפילח טייח מחייט חליפה? 5. מי שם גנב נגמ”שים? 6. דדו שודד.