תגית: סקס

 • די ביד

  ידי בידי – לי די בידי. **** ידי משגרת רגש מידי. **** ידי לבד עד בלי די.

 • הקשת מענן נֹעם תשקה

  שיר פלינדרומי הנדע מִגל חמדה? הנהן קר המזג רואה נֵד עֹנג הנוי בא הקשת מענן נֹעם תשקה אביונה. גן עדן האורגזמה רק נהנה הד: מֹח לגם עדנה. *** קטעים ומשפטים פלינדרומיים הרֹע סללו חמי-מזג. רואה שיא הרגש ששגרה אישה – אורגזמי, מחולל סערה. *** פיל זין מרח, קדח פיל חם-המזג. רואה האורגזמה, מחליף חדק. חרמן…

 • אונס

  שיר פלינדרומי רצון-דחף מילא סקס הפך יעד-שיא “תתעלסי!” נבל בני סלע, תת-איש דעי: כפה סקס אלים פחד נוצר. *** משפטים פלינדרומים פולשן יפני משרד הפך, סקס כפה, דרש מין. פין שלוף. *** עצוב: סוּני אהבה. בה אינוס בוצע. *** משה, נָעם לך, למען השם?! *** הדופק סנאי יאנֹס קִפודה. (גרסה ארוכה: הטוָּס דופק פשפש, סנאי…

 • הרע: “ערה?”

  ערה. די קפה! “ראי בחור, הביני סיכון וכיס יניב הרוח”, ביאר הפקיד הרע. *** הרעיד הרעם מערה. די! ערה. *** הרעב לסקס / לב: “ערה?” *** ערה? רצית יצר הרע? *** ערה? לילה רע. *** הרעם: “ערה?” *** ערה? יהיה רע. *** “ערה?” זה רע.

 • עורף פרוע

  שירים פלינדרומים מעז פנים וכותב: “מערב פרוע עומד דמוּע עורף ברעם בתוכו מינף זעם”. *** ה’ ערף ראשי חצר מלוכה כולם רצח ישאר פרעה. *** הבהלה קשת-עורף סקס פרוע תִּשק הלהבה. *** חׂרף ישאר פרוע עורף ראשי פרח. *** משפטים פלינדרומים עורק לפרוע, עורף לקרוע! *** עורף: “ראש ישאר פרוע”.

 • תמה המת

  “לי פורקן הז”ל”, עלז הנקרופיל.

 • יחס גורר יחס

  פלינדרומים לפי אותיות יחד? לא, יחד מכלה. סחי היחס, הלך מדחי אל דחי. *** יחס תחת יחס, סחי תחת סחי. *** פלינדרום לפי מילים החזיר לאביו טובה תחת רעה יין בן חומץ ומנגד חומץ בן יין רעה תחת טובה לאביו החזיר.

 • אדם וחוה

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות ומסידרת קונוטציות מקראיות החתיכה החסרה היא?! יצאה ממנו נפרדת חוה אדם איננו שלם עימה שלם איננו אדם – חוה נפרדת ממנו יצאה היא החסרה החתיכה?! *** בעולם חדש אדם ידע לעשות חיים חוה את חוה חיים לעשות ידע אדם חדש בעולם.

 • על

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות טרף-קל, הטורף עליו חלש. חלש – עליו הטורף. קל-טרף. *** החזה ‘על הפנים’, ‘יורדים’ הפנים על החזה. *** ישראל על שלום גמר, שלום על ישראל. *** אף-על-פי-כן פי על אף.

 • צר

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות ומסידרת קונוטציות מקראיות היא צריכה מוצר – הזונה פתחה שערה רחב צר לו צר עליה צר לו צר רחב שערה פתחה הזונה, מוצר-צריכה היא. *** צר עליו קם, קם עליו צר.