תגית: סקס

 • עמד לו, עמד

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות שם זין עליו, לו ירד ממנו התהפך – מין גבר כזה עמד לו הזין לרועץ – הזין לו עמד כזה גבר! מין. התהפך: ממנו ירד לו עליו זין שם.

 • מין החי

  מסידרת חיות הטוָּס דופק פשפש, סנאי אנס, שפשף קִפּוד – סוטה! (גרסה קצרה: הדופק סנאי יאנֹס קִפודה). *** פיל זין מרח, קדח בחדק. חרמן יזליף. *** נמר “חם”, חרמן. *** נמר חי יחרמן.

 • כופה סקס הפוך

  פלינדרום כמקשה אחת “תחתוניך הורד! חם, רְטֻבָּה!”, ליחשה הביע תשוקה, רצה חלציים עמדה בזה דחף הבליח בקנה לאחור שׁח שער פותה רועם פין מֻקשח בחשק מניף מעור התוף רעש חש רוח אל הנקב חִיל בה, פחדה זבה דֶמע מי יצלח הצרה? קו-שת עיבה, השחילהּ (בטרם חדרוּ הכינו תחת). *** פלינדרום לפי שורות יצר תרצי? הנהנה […]

 • נמזג זמן

  לשבת, ישיש, בשישי תבשל. *** שש וחמש. בֻּצעה הליכה (מתוח הגֵו, תפוס). סוף תוגה חותם ה’, כילה העצב. שמח ושש. *** רצינו שש, אולם השעה חמש (עבר ארבע). שמח ה’ עשה, מלוא ששון יצר. *** די בה שעת בדידותו, די! דֹב, תעשה ביד! *** נם זה רבע שעה עש. עבר הזמן. *** תשע תם, עשר […]

 • פין מניף

  משפטים פלינדרומים “רב כאב, אישה? ותרי!”, מאריך זין יזכיר אמירתו. השיא בא כבר. *** האם בתול? בקול רם זין יזמר, לו קבלות במאה. *** פיל זין מרח, קדח בחדק. חרמן יזליף. *** שיאן יזרוק זין? יזקור זין איש. *** רוק. זין יזכור רוך, זין יזקור. *** מי יספיק? זין. יזקיף, סיים. *** פיני תופח, פות יניף. *** […]

 • לי חיל

  שיר פלינדרומי אישה, גישה להפוך דעי! שוב כל חיל צה”ל יחסל עתה רגש מלב בלם שֶׁגֶר התעלס חיל הצליח לכבוש יעד כופה להשיג השיא. פלינדרום בשורות מח”ט “חם” מג”ד גם סג”מ גס סגן נגס סמ”ר רמס סמח”ט חמס. *** קטעים ומשפטים פלינדרומיים מרות סמל הפגין. העִקש הזֵעה להצמיד? קְרוע-החֻלצה נע אל לוחם חרב. “נא לקום!” […]