תגית: קונוטציה מקראית

 • לב הבל

  פלינדרום בשורות הבל רצח רוצח, אח צורח. צר לבה –הוחבא כאב חוהה’, קין מדמם – דם ניקה.

 • אופק קפוא

  שירים פלינדרומים קַלח עב, טל משב צנה רבה חרף הרצון הִלקה גשם בורק שלג קפוא, אביך כי בא אופק גלש קרוב, מֻשג הקלה נוצרה פרח הבר הנץ, בּׂשם לטבע חלק. *** ברק יכה אור קפוא מתנקז עיקר לו כתם ליל מתכול רקיע זקן תֹם אופק רואה כי קרב. *** חלמה אופק לאחור הביטה מה טיבה…

 • אבא, אמא, אבא

  (הסבר לכותרת: שני האבות הם אברהם ויצחק והאמא היא שרה). “צאצא, אברהם, קח!” ציוה אבינו כך וניבא ה’, ויצחק מהר בא, אץ-אץ. *** לא עם שיקח ציון, ויצחק ישמעאל. *** מיהו לא יצחק? חצי אלוהים. *** הירשה מה’ שרי “ה’”?

 • משה רבנו, נבר השם

  מסידרת קונוטציה מקראית מי-גשם הניב עב נהרות קלח השם ישקה מעל רקיע דוֹם, חת אל מנהיג דחף בהר סיני עשרה חוקים לאל לא למיקוח הרשע יניס רהב פחד-גיהנֹם “לא תחמוד” – עיקר לעם הקֹשי משה חלק תורה נבע בינה, מֻשגים. *** משה: “מחריד! די! רחם השם!” משה קצב

 • אדם וחוה

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות ומסידרת קונוטציות מקראיות החתיכה החסרה היא?! יצאה ממנו נפרדת חוה אדם איננו שלם עימה שלם איננו אדם – חוה נפרדת ממנו יצאה היא החסרה החתיכה?! *** בעולם חדש אדם ידע לעשות חיים חוה את חוה חיים לעשות ידע אדם חדש בעולם.

 • צר

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות ומסידרת קונוטציות מקראיות היא צריכה מוצר – הזונה פתחה שערה רחב צר לו צר עליה צר לו צר רחב שערה פתחה הזונה, מוצר-צריכה היא. *** צר עליו קם, קם עליו צר.

 • ארסי סיסרא

  “תם הקרב!”, צָוַח משפיע ארס יספוג חלב רב לח גוף סיסרא עיף שם מחוץ ברקה. מת.

 • אופק שמש קפוא

  מסידרת חרוזים ומסידרת קונוטציות מקראיות מנהיג רצון-אל מימש לא פחד מקרן שמש מינף עוז: “לא לנוע בגבעון! לא לזוע” פנים שמש נרקם דחף אל שמים, לא נוצר גיהנֹם.

 • המבול חונק, נוח – לו במה

  שיר פלינדרומי סוּרה אל התיבה ברח, נוּע! גשמי מבול ובמים שגעון חרב הבית הלא הרוס?