תגית: שתיה

 • נייס, יין

  משפטים פלינדרומים המון אלכוהול שִכּור אלים מִילא, רוכש לו. הו, כלא! (נו, מה?!) *** מעט יין יישן, שייני יטעם. **** ערני? יין רע. *** נייד עד יין. *** נייקר רק יין. *** נייס, נכנס יין. ראו גם: בירה, ריב

 • שבועות

  חלב – עבר עתו, עובש צימח, החמיץ שבועות. ערב, עב לח. *** הספירה, 7 * 7, הרי פסה. *** תורה לי. גמר מגילה. רות. *** זעו בתורם רות, בועז. *** תיקון הלילה, נוקית?! *** ליל גבינה הניב גליל.

 • בלה, לה לב

  פלינדרומים כמקשה אחת בלה – תום לה יחד יִדו אבנים (רגימה) ותלחם בלה (תצֻיד, תחֻמש) תום יעף, תום ישן הלקה בלב? הקלה: נשימות, פעימות שמחת-דיצת הלב מחלתו ה’ מיגר (מי נבא?) ודי דֶחי הלמוּת הלב. *** פלינדרום בשורות מני נם ישן שי בלה חולמת מלוח הלב יקימם מיקי רועי יעור. ואלו שמות

 • קפה

  מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות שחור לי שחור מצפה לנס אך הפוך מקבל קפה הֻפק* קפה מקבל, הפוך אך לנס מצפה שחור לי שחור. * קפה הֻפק – פלינדרום לפי אותיות

 • ארסי סיסרא

  “תם הקרב!”, צָוַח משפיע ארס יספוג חלב רב לח גוף סיסרא עיף שם מחוץ ברקה. מת.

 • מוחה זעה, עז החום

  צמא תם שתה בגן תה קולח שקִבּל עד תום ימחה הזעה בריכה. שוחה חושה כי רבה, עזה החמימות, דע לבקש חלוק! התנגב, הֻתש מתאמץ. *** עקשת שמש “החוצה!” עז החֹם, אש אמחה זעה צוחה: “שמש תשקע!”

 • מוצה הצום

  משפטים פלינדרומים על רעב הצם אל מחל? נאכל כאן לחם, לא מצה; בער לֹע. *** הרף! הרף! ינוח מצומו, צמחוני? פרה-פרה. *** הצמא, הרעב: “הצום מוצה”. בערה אֻמצה. *** גופי, דע, מצטמק. בלב קמט. צם עד יפוג. *** מצטהל איש, בחֹם שמח, בשיא-להט צם. *** מוציא לשתות, נאכל כאן תות, שלא יצום. *** לצום תחת […]

 • בירה, ריב

  הלא מעציב ריב? אכזר ארז כאב, ירביץ עם אלה. בר ריחם? הבר תומך בכמות רבה, מחיר רב. העוז בי הריב ירהיב – זועה! בירה, בְּרם, מרבה ריב. שוב יכביר ריב כיבוש. מג-בירה ריב גם. שיא תסיסת איש. ריב סביר. תוססות. ראו גם: נייס, יין