ספרי שירה פלינדרומית

ספר השירה הפלינדרומית הראשון בעברית

ספר קינה פלינדרומית על אחי עוז