נופף למלפפון

מי נופף? למה תנוע? עונת המלפפונים.

**

פחד – בחרב נופף ונברח בדחף.

***

יד שלח, נופף ונחלש די.

***

נופף למשמש מלפפון.

***

נופף למרור מלפפון.

***

נופף למולו מלפפון.

***

מלך נופף ונכלם.

השאר תגובה