משולש וניצבים

שלוש מצלעות אהבה אתו, עלץ משולש.

***

בצינה הזיל דמעה, עמד לי זה, הניצב.