1. אי סוס? בסוסיא.
 2. יְנופה סוס הפוני?
 3. העברה: סוס הרבעה.
 4. העִבְּרהּ סוס הרבעה?
 5. פלא מפליא: סוס אילף מאלף.
 6. סוס לי, צא אל שמש! לא אציל סוס.
 7. סוס מקרוב יגסוס? סוס גיבור, קם סוס.
 8. הרָהוט: “ריסנו הסוסה ונסיר טוהרה” (משפט זה הוא ריבוע קסם פלינדרומי מסדר 5)

פלינדרומים טהורים

 1. רתום סוס! סוס מותר.
 2. צא אל סוס, סוס לא אץ.
 3. הָיֹה הָיָה סוס. הלך, תם, מת, כלה. סוס הָיֹה הָיָה.
 4. סייס נתן סוס תחת הסוסה, הסוסה תחת סוס נתן סייס.
 5. הָיֹה הָיָה סוס. לאש יבֹא רוכב, סוס הלך (פרש שרף). “כלה סוס בכור?” אבי שאל. סוס הָיֹה הָיָה.

ראו גם: מאגר משפטים פלינדרומיים טהורים